Free Lines Arrow

Muhammad Sang Rasul Terakhir???

 Para rasul merupakan orang yang diberi wahyu oleh Allah untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada manusia sejagat pada zamannya. atau Tuhan mengutus para rasul  ke dunia agar menuntun umatnya untuk menyembah Allah. Sejarah para Rasul banyak di tulis dsan di ceritakan dalam kitab Taurat, Injil dan Al Qur'an. Umat Islam percaya Rasul Itu ada 25 orang, Muhammad sebagai Rasul terakhir. Umat islam meyakini bahwa tak ada nabi terakhir selain Muhammad.

Sebagai mana kita ketahui tujuan dari pengutusan rasul oleh Allah adalah untuk membimbing umatnya agar mengikuti ajaran yang di sampaikan dan meluruskan sikap umatnya untuk bersikap seperti layaknya hamba Allah yang selalu mengingat Allah sebagai sang pencipta semua makhluk di semesta ini.

Sejak Zaman nabi Adam yaitu manusia pertama di muka bumi ini telah membimbing keluarga dan umatnya untuk senantiasa mengingat Allah. Tapi Manusia adalah tempatnya dosa, walaupun telah diturunkan wahyu kepada Adam dam menyampaikan kpd keturunannya, setelah nabi Adam wafat para keturunannya pun mulai ingkar dan berbuat dosa lagi. Lebih kurang Empat ratus tahun (4 Abad) kemudian dimana manusia mulai ingkar kepada Tuhan, Tuhan pun memilih seorang manusia lagi untuk menjadi rasulnya yaitu Idris. Dasar manusi tempatnya Salah dan dosa, setelah nabi Idris wafat manusiapun mulai ingkar lagi.

 Begitulah seterusnya, Tuhan akan mengutus seorang rasul dimana manusia mulai ingkar dan melupakan jalan yang di ridhoi oleh Tuhan. Bahkan ada pada satu zaman Tuhan mengutus 2 (Dua) orang rasul sekaligus, yaitu Ismail dan Ishaq, Yakub dan Yusuf bahkan Nabi Syuib,Ayyub, Zulkifli, Musa dan Harun hidup di zaman yang hampir bersamaan. Jarak pengutusan antara rasul dan rasul sesudahnya paling jauh rentang waktunya adalah enam/6 ratusan tahun yakni antara nabi Nuh dan Hud juga antara nabi Yunus dan Zakaria. 

Untuk jelasnya lihat tabel di bawah


 1. ADAM
5872 - 4942 SM
2. IDRIS
4533 - 4188 SM
3. NUH
3993 - 3043 SM
4. HUD
2450 - 2320 SM
5. SHALIH
2150 - 2080 SM
6. IBRAHIM
1997 - 1822 SM
7. LUTH
1950 - 1870 SM
8. ISMAIL
1911 - 1774 SM
9. ISHAQ  
1897 - 1717 SM
10. YAQUB
1837 - 1690 SM
11. YUSUF
1745 - 1635 SM
12. SYU'AIB
1600 - 1490 SM
13. AYYUB
1540 - 1420 SM
14. DZULKIFLI
1500 - 1425 SM
15. MUSA
1527 - 1407 SM
16. HARUN
1531 - 1408 SM
17. DAUD

1063 - 963 SM
18. SULAIMAN
989 - 923 SM
19. ILYAS
910 - 850 SM
20. ILYASSA
885 - 795 SM
21. YUNUS
820 - 750 SM
22. ZAKARIA
91 SM - 31 M
23. YAHYA
1 SM - 31 M
24. ISA
1 SM - 32 M
     25. MUHAMMAD
570 - 632 M
KIAMAT
Thn???

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas tadi, tujuan dari pengutusan nabi adalah untuk memperbaiki akhlak umat manusia untuk lebih ingat kepada Tuhannya. Disinilah timbul satu pertanyaan, kalau Muhammad adalah rasul terakhir jadi siapa yang akan menuntun umat manusia setelahnya?????
Patut di ketahui muhammad dilahirkan pada abad ke 6, kira kira 14 abad yang lalu.
Jadi siapa yang akan bertanggung jawab nanti untuk memperbaiki akhlak manusia sampai hari kiamat nanti??

Memang tak ada yang tahu kapan hari kiamat itu akan datang, tapi bayangkan 10000 tahun yang akan datang, bagaimana nasib umat manusia tampa kehadiran seorang nabi?? sedangkan umat yang terdahulu yang di beri keistimewaan untuk dapat bertemu dengan para rasul saja masih ada yang ingkar. Bagaimana nasib umat manusia puluhan abad yang akan datang?? 
Kalau memang Muhammad adalah rasul yang terakhir, mungkin manusia manusia yang akan datang hanya menganggap para nabi itu hanya sebuah legenda. Tidak adil rasanya Tuhan memberi wahyu kepada segolongan manusia di batasi hanya 25 orang saja, karena siapa yang akan menuntun umat puluhan abad ke depan. Kecuali Tuhan menghapus dan tidak memberlakukan satu kata  lagi yaitu DOSA. Kalau tuhan tetap menghisap manusia sampai akhir zaman  pastinya Tuhan akan mengutus seorang lagi rasulnya. Karena mereka tidak meminta untuk di lahirkan dimana manusia telah menganggap kisah nabi itu hanya sebuah legenda.

Post a Comment

Statistic

Traffic

free counters

Tukar Link

Google PageRank Checker